Khoa Thăm dò chức năng

Lãnh đạo đương nhiệm:


Trưởng khoa Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thái sơn

Điều dưỡng trưởng Thạc sĩ Lê Thị Thuý Hằng

Số điện thoại liên hệ: 02433560164

1.THĂM DÒ CHỨC NĂNG

• Soi đại tràng ống mềm (Flexible Colonoscopy)

• Soi đại tràng sigma ống mền (Flexible Sigmoidscopy)

• Soi trực tràng ống mền (Flexible Rectoscopy))

• Soi dạ dày -Tá tràng (Flexible Gastroscopy)

• Sinh thiết chẩn đoán ung thư sớm (Biopsy)

• Soi hậu môn ống cứng (Anoscopy)

• Đo áp lực hậu môn (Anal manometry)

• Nghiệm pháp tống bóng (Balloon expulsion test)

• Siêu âm nội trực tràng (Anal ultrasound)

• Điện cơ thắt hậu môn (EMG of the anal sphincter)