Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư y tế quý IV năm 2023 Bệnh viện Tuệ Tĩnh