Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2: Vật tư y tế bổ sung lần 1 năm 2023

Số ký hiệu 974/QĐ-BVTT
Ngày ký 19/12/2023 11:05:00 SA
Ngày hiệu lực 19/12/2023 11:06:00 SA
Thể loại Văn bản nội bộ
Cơ quan ban hành Bệnh viện Tuệ Tĩnh
Người ký Giám đốc Lê Mạnh Cường
Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2: Vật tư y tế bổ sung lần 1 năm 2023 thuộc dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp hóa chất, vật tư y tế, bổ sung năm 2023 Bệnh viện Tuệ Tĩnh