Thư yêu cầu báo giá trang thiết bị y tế.

Số ký hiệu 584/BVTT - TCHC
Ngày ký
Ngày hiệu lực
Thể loại Văn bản nội bộ
Cơ quan ban hành Bệnh viện Tuệ Tĩnh
Người ký Giám đốc Lê Mạnh Cường
Bệnh viện Tuệ Tĩnh đề nghị Quý công ty báo giá các trang thiết bị y tế theo danh mục chi tiết kèm theo.