V/v báo cáo danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh