V/v mời chào giá gói: Tấm điện cực dán, dây điện cực - Bệnh viện Tuệ Tĩnh