V/v Mời chào giá gói thầu: Cung cấp ấn phẩm chuyên môn cho bệnh viện.

Số ký hiệu 540/BVTT-TCHC
Ngày ký
Ngày hiệu lực
Thể loại Văn bản nội bộ
Cơ quan ban hành Bệnh viện Tuệ Tĩnh
Người ký Giám đốc Lê Mạnh Cường