V/v mời chào giá gói thầu: Dịch vụ vệ sinh cho Bệnh viện Tuệ Tĩnh năm 2023

Số ký hiệu 565/BVTT-TCHC-VT,TTB
Ngày ký 17/07/2023 9:13:00 CH
Ngày hiệu lực 17/07/2023 9:13:00 CH
Thể loại Văn bản nội bộ
Cơ quan ban hành Bệnh viện Tuệ Tĩnh