V/v mời chào giá gói thầu Cung cấp hàng hóa ,vật tư tiêu hao phục vụ công tác chuyên môn