Vv mời chào giá gói thầu: Sửa chữa máy xét nghiệm điện giải Bệnh viện Tuệ Tĩnh