Yêu cầu báo giá gói thầu Hoá chất và phim XQuang quý 2 năm 2024